Základné info

Remecký, Richard RNDr., PhD.

Vedecký pracovník
Tel.: 055/7922218