Základné info

Vargová, Hana RNDr., PhD.

Tel.: 055 / 7922237, č.d. 422 (W 47)
Fax: 055/6336292