Základné info

Fedunová, Diana RNDr., PhD.

vedúca Oddelenia biofyziky
Tel.: 055/792 2336 (1.12a, BUL6)