Základné info

Strhárský, Igor Ing.

Tel.: 055/7204123