Základné info

Gabáni, Slavomír doc. RNDr., PhD.

vedecký tajomík
Tel.: 055 / 7922303, č. d. 21B (PA 9)
Fax: 055 / 6336292