Základné info

Zmorayová, Katarína Ing., PhD.

Tel.: 055/7922240, č.d.H107 W47