Základné info

Škorvánek, Ivan RNDr., CSc.

vedúci oddelenia Aplikovaného Magnetizmu a Nanomateriálov
Tel.: 055/7922274
Fax: 055/6336292