Základné info

Baláž, Ján Ing., PhD., akademik IAA

Samostatný vedecký pracovník
Tel.: +421-55-7922377, č.d.: 2.06 /