Základné info

Samuely, Peter prof., RNDr., DrSc., akademik US Slovenska

vedúci vedecký pracovník
Tel.: 055/ 7922311, č.d. 20A (PA 9)
Fax: