Základné info

Volochová, Daniela Mgr., PhD.

vedecký pracovník
Tel.: 055/792 2268