Základné info

Šipošová, Katarína RNDr., Ing., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 055/7922345 (3.06, BUL6)