Základné info

Stríženec, Pavol RNDr., CSc.

člen Správnej Rady
Tel.: 055/7922217 č.d. 326/1 (W 47)