Základné info

Tomori, Zoltán doc. Ing., CSc.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 055/792 2340 (2.06, BUL6)
Fax: 055/7204139
viď osobnú web stránku
home.saske.sk/~tomori