Základné info

Kačmarčík, Jozef RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 055/ 7922306, č.d. 20C (PA 9)