Základné info

Človečko, Marcel RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 055/ 7922304, č.d. 21A (PA 9)