Základné info

Skyba, Peter RNDr., DrSc.

vedúci vedecký pracovník
Tel.: 055/ 7922313, č.d. 20B (PA 9)
Fax: 055/ 6336292