Základné info

Skyba, Peter RNDr., DrSc.

vedúci vedecký pracovník
Tel.: 055/7922313, č.d.20B(PA9)
Fax: 055/6336292