Základné info

Vargaeštoková, Zuzana RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 055/ 7922300, č.d. 17 (PA 9)