Základné info

Hnatič, Michal prof. Dr.h.c. RNDr., DrSc.

vedúci vedecký pracovník
Tel.: 055 / 7922226, č.d. 320 (W 47)
Fax: 055/6336292