Základné info

Gažová, Zuzana doc. RNDr., DrSc.

riaditeľka
Tel.: 055/7922200, 7204135 (2.08, BUL6
Fax: 055/ 7204139