Základné info

Bobík, Pavol RNDr., PhD.

vedúci oddelenia OKF
Tel.: 055/7204122, č.d. 2.13 (B2)