Základné info

Tomašovičová, Natália RNDr., CSc.

vedúca oddelenia fyziky magnetických javov
Tel.: 055/7922271, č.d. 605 (W47/A)