Základné info

Juríková, Alena RNDr., CSc.

Zástupkyňa riaditeľa
Tel.: 055/7922209, č.d. 519 (W47)
Fax: 055/6336292