Základné info

Baťková, Marianna RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 055/792 2239, č.d. 521, (W47)
Fax: 055/6336292