Základné info

Marek, Jozef RNDr., PhD.

Tel.: 055/7922 342