Základné info

Farkašovský, Pavol RNDr., DrSc.

Tel.: 055 / 7922228, č.d. 517 (W 47)
Fax: 055/6336292