Publikačná činnosť

Antošová, Andrea

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2023:
  • BEDNÁRIKOVÁ, Zuzana* – KUBOVČÍKOVÁ, Martina* – ANTAL, Iryna – ANTOŠOVÁ, Andrea – GANČÁR, Miroslav – KOVÁČ, Jozef – SOBOTOVÁ, Radka – GIRMAN, V. – FEDUNOVÁ, Diana – KONERACKÁ, Martina – GAŽOVÁ, Zuzana** – ZÁVIŠOVÁ, Vlasta**. Silica-magnetite nanoparticles: Synthesis, characterization and nucleic acid separation potential. In Surfaces and interfaces, 2023, vol. 39, art. no. 102942. (2022: 6.2 – IF, Q1 – JCR, 0.856 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2468-0230. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1016/j.surfin.2023.102942">https://doi.org/10.1016/j.surfin.2023.102942</a> Typ: ADCA
  • DŽUPPONOVÁ, Veronika – TOMÁŠKOVÁ, Nataša – ANTOŠOVÁ, Andrea – SEDLÁK, Erik – ŽOLDÁK, Gabriel**. Salt-Specific Suppression of the Cold Denaturation of Thermophilic Multidomain Initiation Factor 2. In International Journal of Molecular Sciences, 2023, vol. 24, no. 7, art. no. 6787. (2022: 5.6 – IF, Q1 – JCR, 1.154 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2023 – Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.3390/ijms24076787">https://doi.org/10.3390/ijms24076787</a> Typ: ADCA