Publikačná činnosť

Valušová, Eva

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2023:
  • GARČÁROVÁ, Ivana – VALUŠOVÁ, Eva – SHLAPA, Yulia – BELOUS, Anatolii – MUSATOV, Andrey** – ŠIPOŠOVÁ, Katarína**. Surface-modified cerium dioxide nanoparticles with improved anti-amyloid and preserved nanozymatic activity. In Colloids and Surfaces B – Biointerfaces, 2023, vol. 227, art. no. 113356. (2022: 5.8 – IF, Q1 – JCR, 0.868 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0927-7765. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2023.113356">https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2023.113356</a> Typ: ADCA