Publikačná činnosť

Tomori, Zoltán

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2024:
  • HOLOTA, R. – DEČMANOVÁ, V. – ALEXOVIČ MATIÁŠOVÁ, Anna** – KOŠUTH, Ján – SLOVINSKÁ, Lucia – PAČUT, L. – TOMORI, Zoltán – DAXNEROVÁ, Z. – ŠEVC, Juraj. Cleaved caspase-3 is present in the majority of glial cells in the intact rat spinal cord during postnatal life. In Histochemistry and Cell Biology, 2024, vol. 161, no. 3, p. 269-286. (2024 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0948-6143. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1007/s00418-023-02249-7">https://doi.org/10.1007/s00418-023-02249-7</a> Typ: ADCA
  • VANICKÝ, Ivo** – BLAŠKO, Juraj – TOMORI, Zoltán – MICHALOVÁ, Zuzana – SZÉKIOVÁ, Eva. Rat ventral nerve as a model for long distance regeneration. In IBRO Neuroscience Reports, 2024, vol. 16, pp. 479-484. ISSN 2667-2421. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1016/j.ibneur.2024.03.008">https://doi.org/10.1016/j.ibneur.2024.03.008</a> (VEGA 2/0120/23 : Mechanizmy poškodenia periférneho nervu pri chemoterapiou-indukovanejperiférnej neuropátii. VEGA 2/0109/21 : Analýza regenerácie periférneho nervu po transekcii na modeli kaudálneho nervu potkana s využitím tubulizačných techník a mezenchýmových kmeňových buniek. APVV-19-0279 : Regulácia postnatálnej neurogenézy v čuchovom systéme potkana prostredníctvom neurotransmiterov za fyziologických a patologických podmienok (NEUROGEN)) Typ: ADMA