Publikačná činnosť

Škorvánek, Ivan

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2023:
  • CORTE-LEON, P.** – ŠKORVÁNEK, Ivan – ANDREJKA, František – ZHUKOVA, V. – BLANCO, J.M. – IPATOV, M. – ZHUKOV, A. Temperature influence on magnetic properties and magnetoimpedance effect of Fe-rich glass-coated microwires. In AIP Advances, 2023, vol. 13, no. 2, art. no. 025337. (2022: 1.6 – IF, Q4 – JCR, 0.373 – SJR, Q2 – SJR, karentované – CCC). (2023 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2158-3226. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1063/9.0000466">https://doi.org/10.1063/9.0000466</a> Typ: ADCA
  • CORTE-LEON, P. – ŠKORVÁNEK, Ivan – ANDREJKA, František – ZHUKOVA, V. – BLANCO, J.M. – IPATOV, M. – ZHUKOV, A.**. Effect of temperature on magnetic properties and magnetoimpedance effect in Fe-rich microwires. In Journal of Alloys and Compounds, 2023, vol. 946, art. no. 169419. (2022: 6.2 – IF, Q1 – JCR, 1.079 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2023 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0925-8388. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2023.169419">https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2023.169419</a> Typ: ADCA
  • FOS, Alen** – ŠVEC, Peter – JANOTOVÁ, Irena – JANIČKOVIČ, Dušan – BUTVINOVÁ, Beata – BÚRAN, Marek – KYRITSI, Anna – KONSTANTINIDIS, Nikolaos – MARCIN, Jozef – ŠKORVÁNEK, Ivan – NOVÁK, Patrik. Microstructure and Magnetic Properties of Rapidly Quenched Fe-Sn-B Based Alloys. In AIP Conference Proceedings, 2023, vol. 2778, art. no. 040004. (2022: 0.164 – SJR). ISSN 0094-243X. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1063/5.0136472">https://doi.org/10.1063/5.0136472</a> Typ: ADMB
  • GONZÁLEZ-ALONSO, David** – GONZALEZ-LEGARRETA, Lorena** – MARCIN, Jozef – ŠVEC, Peter – ŠKORVÁNEK, Ivan. Tailoring Magnetic Properties and Magnetoimpedance Response in Nanocrystalline (Fe3Ni)81Nb7B12 Ribbons for Sensor Applications. In Chemosensors, 2023, vol. 11, no. 2, art. no. 148. (2022: 4.2 – IF, Q2 – JCR, 0.52 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2227-9040. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.3390/chemosensors11020148">https://doi.org/10.3390/chemosensors11020148</a> (APVV-19-0369 : Nové nano / mikroštruktúrované kovové materiály pripravené nekonvenčnými spôsobmi spracovania) Typ: ADCA