Publikačná činnosť

Timko, Milan

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2023:
  • BURY, P.** – VEVERIČÍK, Marek – ČERNOBILA, František – TOMAŠOVIČOVÁ, Natália – TIMKO, Milan – KOPČANSKÝ, Peter – AGRESTI, Filippo – BARISON, Simona. Influence of Goethite Nanorods on Structural Changes and Transitions in Nematic Liquid Crystal E7. In Crystals, 2023, vol. 12, no. 2, art. no. 162. (2022: 2.7 – IF, Q2 – JCR, 0.458 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2073-4352. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.3390/cryst13020162">https://doi.org/10.3390/cryst13020162</a> Typ: ADCA
  • KOPČANSKÝ, Peter** – BALEJČÍKOVÁ, Lucia – MOLČAN, Matúš – ŠTRBÁK, Oliver – ŠAFÁRIK, Ivo – BALDÍKOVÁ, E. – PROCHÁZKOVÁ, Jitka – ANGELOVÁ, Ralitsa – ZELENÁ POSPISKOVA, Kristína – RAJŇÁK, Michal – PAULOVIČOVÁ, Katarína – KARPETS, Maksym – TIMKO, Milan – TOMAŠOVIČOVÁ, Natália – ZAKUTANSKA, Katarína – LACKOVÁ, Veronika – BURY, P. Magnetic Nanoparticles Change the Properties of Traditional Materials and Open up New Application Possibilities. In Material Aspects of Ferrofluids. 1. vydanie. – Boca Raton : CRC Press, 2023, p. 214-250. ISBN 978-1-032-22798-6. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1201/9781003274247">https://doi.org/10.1201/9781003274247</a> (Vega 2/0044/20 : Kvantifikácia interakčných procesov v hydrologickom cykle v podmienkach nížinného územia. APVV-19-0324 : Vývoj translačne relevantných regeneračných a repatívnych stratégií po traumatickom poranení miechy) Typ: ABC
  • KOVALCHUK, O.V.** – KOVALCHUK, T.M. – TOMAŠOVIČOVÁ, Natália – TIMKO, Milan – KÓNYOVÁ, Katarína – MIAKOTA, Dmytro – KOPČANSKÝ, Peter – SHEVCHUK, O.F. – GARBOVSKIY, Y.**. Dielectric and electrical properties of nematic liquid crystals 6CB doped with iron oxide nanoparticles. The combined effect of nanodopant concentration and cell thickness. In Journal of Molecular Liquids, 2022, vol. 366, art. no. 120305. (2021: 6.633 – IF, Q1 – JCR, 0.914 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2022 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0167-7322. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1016/j.molliq.2022.120305">https://doi.org/10.1016/j.molliq.2022.120305</a> Typ: ADCA