Publikačná činnosť

Marcin, Jozef

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2023:
  • FOS, Alen** – ŠVEC, Peter – JANOTOVÁ, Irena – JANIČKOVIČ, Dušan – BUTVINOVÁ, Beata – BÚRAN, Marek – KYRITSI, Anna – KONSTANTINIDIS, Nikolaos – MARCIN, Jozef – ŠKORVÁNEK, Ivan – NOVÁK, Patrik. Microstructure and Magnetic Properties of Rapidly Quenched Fe-Sn-B Based Alloys. In AIP Conference Proceedings, 2023, vol. 2778, art. no. 040004. (2022: 0.164 – SJR). ISSN 0094-243X. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1063/5.0136472">https://doi.org/10.1063/5.0136472</a> Typ: ADMB
  • GONZÁLEZ-ALONSO, David** – GONZALEZ-LEGARRETA, Lorena** – MARCIN, Jozef – ŠVEC, Peter – ŠKORVÁNEK, Ivan. Tailoring Magnetic Properties and Magnetoimpedance Response in Nanocrystalline (Fe3Ni)81Nb7B12 Ribbons for Sensor Applications. In Chemosensors, 2023, vol. 11, no. 2, art. no. 148. (2022: 4.2 – IF, Q2 – JCR, 0.52 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2227-9040. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.3390/chemosensors11020148">https://doi.org/10.3390/chemosensors11020148</a> (APVV-19-0369 : Nové nano / mikroštruktúrované kovové materiály pripravené nekonvenčnými spôsobmi spracovania) Typ: ADCA