Publikačná činnosť

Kupka, Martin

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2023:
  • KUPKOVÁ, Miriam – KUPKA, Martin – ORIŇAKOVÁ, Renáta. Effective Young´s modulus of Fe-based cellular material. In The 7th International conference on Novel materials fundamentals and applications : Book of abstracts. Košice, 15.-18.10.2023. – Košice : Prírodovedecká fakulta UPJŠ, 2023, p. 54. ISBN 978-80-574-0244-2. (APVV-20-0278 : Degradovateľné kovové biomateriály s riadeným uvoľňovaním liečiv. International conference on Novel materials fundamentals and applications) Typ: AFH