Publikačná činnosť

Koneracká, Martina

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2023:
  • ANTAL, Iryna* – ŠTRBÁK, Oliver** – ZÁVIŠOVÁ, Vlasta** – VOJTOVÁ, Jana – KUBOVČÍKOVÁ, Martina – JURÍKOVÁ, Alena – KHMARA, Iryna – GIRMAN, Vladimír – DŽUNDA, Róbert – KOVAĽ, Karol – KONERACKÁ, Martina. Development of positively charged poly-L-lysine magnetic nanoparticles as potential MRI contrast agent. In Nanomaterials-Basel, 2023, vol. 13, no. 12, art. no. 1831. (2022: 5.3 – IF, Q1 – JCR, 0.811 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2079-4991. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.3390/nano13121831">https://doi.org/10.3390/nano13121831</a> Typ: ADCA
  • BEDNÁRIKOVÁ, Zuzana* – KUBOVČÍKOVÁ, Martina* – ANTAL, Iryna – ANTOŠOVÁ, Andrea – GANČÁR, Miroslav – KOVÁČ, Jozef – SOBOTOVÁ, Radka – GIRMAN, V. – FEDUNOVÁ, Diana – KONERACKÁ, Martina – GAŽOVÁ, Zuzana** – ZÁVIŠOVÁ, Vlasta**. Silica-magnetite nanoparticles: Synthesis, characterization and nucleic acid separation potential. In Surfaces and interfaces, 2023, vol. 39, art. no. 102942. (2022: 6.2 – IF, Q1 – JCR, 0.856 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2468-0230. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1016/j.surfin.2023.102942">https://doi.org/10.1016/j.surfin.2023.102942</a> Typ: ADCA
  • KUBOVČÍKOVÁ, Martina – SOBOTOVÁ, Radka – ZÁVIŠOVÁ, Vlasta – ANTAL, Iryna – KHMARA, Iryna – LISNICHUK, Maksym – BEDNÁRIKOVÁ, Zuzana – JURÍKOVÁ, Alena – ŠTRBÁK, Oliver – VOJTOVÁ, Jana – MIKOLKA, P. – GOMBOS, Jan – LOKAJOVÁ, Alica – GAŽOVÁ, Zuzana – KONERACKÁ, Martina**. N-Acetylcysteine-Loaded Magnetic Nanoparticles for Magnetic Resonance Imaging. In International Journal of Molecular Sciences, 2023, vol. 24, no. 14, art. no. 11414. (2022: 5.6 – IF, Q1 – JCR, 1.154 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2023 – Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.3390/ijms241411414">https://doi.org/10.3390/ijms241411414</a> Typ: ADCA
  • SAMAN, Ezgi – CEBOVÁ, Martina – BARTA, Andrej – KONERACKÁ, Martina – ZÁVIŠOVÁ, Vlasta – ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita – DANKO, Martin – MOSNÁČEK, Jaroslav – PECHÁŇOVÁ, Oľga**. Combined therapy with simvastatin- and coenzyme-Q10-loaded nanoparticles upgegulates the Akt-eNOS pathway in experimental metabolic syndrome. In International Journal of Molecular Sciences, 2023, vol. 24, art. no. 276, p. [1-16]. (2022: 5.6 – IF, Q1 – JCR, 1.154 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2023 – Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.3390/ijms24010276">https://doi.org/10.3390/ijms24010276</a> (APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme. VEGA č. 2/0112/19 : Experimentálny infarkt myokardu: príspevok hypertenzie a obezity, účinok inhibítora toll-like receptorov. VEGA č. 2/0132/20 : Vplyv starnutia a hypertenzie na experimentálny infarkt myokardu. VEGA č. 1/0035/19 : Protekcia kardiovaskulárneho systému pri experimentálnej hypertenzii a zlyhaní srdca duálnou inhibíciou neprilyzínu a AT1 receptorov pre angiotenzín II: porovnanie s ACE-inhibíciou a melatonínom. VEGA č. 2/0151/18 : Interakcia metabolických faktorov a neurogénnej signalizácie pri experimentálnych modeloch depresie. ITMS2014+: 313011AVG3 : Vývoj biomodelov pre zlepšenie hodnotenia účinnosti liekov a látok, ktoré majú potenciál pri liečbe COVID-19 (BIOVID-19). ITMS2014+: 313011W428 : Centrum pre biomedicínsky výskum – BIOMEDIRES – II. etapa. ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied) Typ: ADCA