Publikačná činnosť

Gažová, Zuzana

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2024:
  • 11th Slovak Biophysical Symposium, Jún 12–14, 2024, High Tatras : Book of Contributions. High Tatras, Slovakia : Slovak Biophysical Society : Institute of Experimental Physics Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2024. 131 s. Dostupné na internete: <a href="https://skbs2024.saske.sk/">https://skbs2024.saske.sk/</a>. ISBN 978-80-973719-5-1 (Slovak Biophysical Symposium) Typ: FAI