Pozvánka na prednášku: Discovery of New Two-Dimensional Materials (MXenes) and Their Role in Advancing Technology

488
  • 29. máj 2019

Profesor Yuri Gogotsi predstaví nový typ anorganických 2D materiálov, bude hovoriť o ich použití pre skladovanie energie, v optoelektronike, plazmonike, tienení elektromagnetickej interferencie, elektrokatalýze, medicíne (fototermálna terapia a transport liekov), biosenzoroch, odsoľovaní a čistení vody a iných oblastiach.

Prednáška určite zaujme chemikov, fyzikov, vedcov pracujúcich v materiálovom a biomedicínskom výskume,  vedeckých pracovníkov ale aj študentov. Tematicky je však zaujímavá pre širokú vedeckú komunitu.

online prenos prednášky – 29.5.2019 o 10:00 – zasadacia miestnosť Promatech

abstrakt prednášky