Physical Review B oslavuje 50 rokov

1024

Americký časopis Physical Review patrí medzi najrenomovanejšie fyzikálne časopisy sveta. Je tiež nepochybne najväčším fórom fyzikov. Začal vychádzať v roku 1893 a kontinuálne pokračuje v publikovaní najdôležitejších vedeckých výsledkov v tejto disciplíne doposiaľ. Keďže sa svetová fyzika prudko rozrástla, v roku 1970 sa rozhodla Americká fyzikálna spoločnosť, ktorá časopis vydáva, rozdeliť ho do viacerých sekcií, ktoré vychádzajú ako samostatné časopisy.

Physical Review B venovaný fyzike tuhých a kvapalných látok, štruktúre a fyzikálnym vlastnostiam materiálov je z týchto sekcií ďaleko najväčší. Po celý čas svojej existencie patrí medzi najkvalitnejšie fyzikálne časopisy. Za päťdesiat rokov v ňom vyšlo viac ako dvestotisíc štúdií vrátane prác, ktoré boli odmenené Nobelovou cenou. Ku päťdesiatinám sa redakcia časopisu rozhodla vybrať a zverejniť najvýznamnejšie práce publikované od roku 1970, ktoré natrvalo ovplyvnili vývoj fyziky. Prvý z nich je článok „Determination of effective permittivity and permeability of metamaterials from relection and transmission coefficients“ [Physical Review B 65 (2002) 195104]. Jedným zo štyroch autorov je Peter Markoš, toho času profesor Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, v tom čase vedecký pracovník Fyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied.

Viac sa dozviete v Aktuality SAV alebo DENNÍK N

Text: P. Samuely

 

Zároveň dodajme, že Ústav experimentálnej fyziky SAV publikoval v tomto časopise doteraz 75 článkov (podľa Scopus), pričom prvou publikáciou s afiliáciou ústavu bol článok z roku 1991:

J.A. Blanco, M. Reiffers, D. Gignoux, D. Schmitt, and A.G.M. Jansen, Evidence of quadrupolar scattering in the anisotropic electrical magnetoresistivity of PrNi5, Phys. Rev. B44, 9325 (1991)

poznámka: S. Gabáni