Opustila nás RNDr. Mária Zentková, CSc.

960

Dňa 19. februára vo veku 58 rokov nás navždy opustila milá kolegyňa RNDr. Mária Zentková, CSc., ktorá dlhodobo pracovala na Oddelení fyziky magnetických javov ÚEF SAV, v. v. i.

Navždy si ju budeme pamätať ako nadšenkyňu vedy a popularizácie.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude 24. 2. 2023 o 12:30 hod. v rímskokatolíckom kostole sv. Gorazda a spol. na Toryskej ulici č. 1 v Košiciach (parte).

 

Česť jej pamiatke.