Opustil nás Ing. Igor Hrmo

993

Dňa 5. mája vo veku 63 rokov nás navždy opustil kolega Ing. Igor Hrmo, ktorý dlhodobo pracoval na Oddelení biofyziky ÚEF SAV, v. v. i.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude 12. 5. 2022 o 16:00 hod. v obradnej sieni AVE+ na Rastislavovej ulici č. 83 v Košiciach (parte).

Česť jeho pamiatke.