Opustil nás doc. RNDr. Ladislav Novák, CSc.

1200

Dňa 30. októbra vo veku 74 rokov nás navždy opustil kolega doc. RNDr. Ladislav Novák, CSc., ktorý dlhodobo pracoval na Oddelení magnetizmu ÚEF SAV, v. v. i.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude 4. 11. 2022 o 11:30 hod. v obradnej sieni AVE+ na Rastislavovej ulici č. 83 v Košiciach (parte).

Česť jeho pamiatke.