Opustil nás doc. RNDr. Dušan Bruncko, CSc.

960

Dňa 29. marca 2022 vo veku 67 rokov nás navždy opustil kolega doc. RNDr. Dušan Bruncko, CSc., ktorý dlhodobo pracoval na Oddelení subjadrovej fyziky ÚEF SAV, v. v. i. Jeho podiel na rozvoji fyziky vysokých energií nielen na Slovensku, ale aj v CERNe je veľmi významný.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude 1. 4. 2022 o 15:00 hod. v obradnej sieni AVE+ na ulici Rastislavova 83 v Košiciach (parte).

Česť jeho pamiatke.