Opatrenia v súvislosti so šírením „koronavírusu“

1280

Predsedníctvo SAV dňa 9.3.2020 na svojom rokovaní prijalo odporúčania o opatreniach súvisiacich s aktuálnou situáciou v šírení vírusu SARS-CoV-2 („koronavírus“).

Odporúča riaditeľom organizácií SAV, aby podľa možností nariadili svojim zamestnancom prácu doma na 14 dní, resp. prijali iné účinné opatrenia proti šíreniu koronavírusu.
Na obdobie 14 dní sa zároveň rušia akékoľvek prijatia zahraničných hostí na centrálnej úrovni.
Riaditeľom organizácií SAV odporúča Predsedníctvo SAV zvážiť na 14 dní prijatia a vyslania na úrovni organizácie SAV.
Pre zahraničných doktorandov, ktorí sa aktuálne vrátili zo zahraničia, zriaďuje SAV karanténu v ubytovni na Royovej ulici (kontakt: royova@up.upsav.sk, Katarína Kmeťová, tel : 02/547 731 07).