Ocenenie pre Mgr. Viktóriu Fedorovú na XVIII. Seminári doktorandov venovanom pamiatke akademika Boďu

1971

V dňoch 9.-10. 11. 2023, keď vrcholil Týždeň vedy a techniky na Slovensku, sa v Pavilóne morfologických disciplín, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach uskutočnil už XVIII. ročník Seminára doktorandov venovanom pamiatke akademika Boďu. Počas seminára odznelo 28 príspevkov z 30 publikovaných. Komisia vybrala spomedzi všetkých účastníkov 10 najlepších prác, ktoré boli ocenené darčekovými poukazmi. Medzi ocenenými bola aj naša doktorandka Mgr. Viktória Fedorová (diplom) z Oddelenia biofyziky ÚEF SAV, v. v. i. Príspevky zo seminára doktorandov boli uverejnené v recenzovanom zborníku s názvom Vedecké práce doktorandov 2023.

 

Ocenenej doktorandke srdečne blahoželáme a želáme ešte veľa úspechov.