Nový terapeutický prístup k liečbe neurodegeneratívnej choroby ALS bol publikovaný v časopise Nature Medicine aj s prispením nášho ústavu.

3000

V poslednom čísle prestížneho časopisu Nature Medicine bola zverejnená štúdia popisujúca nový spôsob aplikácie terapeutickej látky blokujúcej gén zodpovedajúci za progres amyotrofickej laterálnej sklerózy (ALS). Táto metodika bola vyvinutá na University of California San Diego pod vedením košického rodáka prof. Martina Maršalu, MD, pričom má reálne ambície budúceho uplatnenia v klinickej praxi. Jej publikovaniu predchádzalo overovanie terapeutického účinku množstvom nezávislých metód z ktorých jedna bola založená na hodnotení počtu a distribúcie zachovaných nervových vláken v mieche a nervoch pokusných potkanov. Na základe predchádzajúcich kontaktov bola úloha realizovaná na košických ústavoch SAV. V rámci nej MVDr. Ivo Vanický, PhD., z Neurobiologického ústavu BMC SAV zdokonalil farbenie a identifikáciu nervových vláken a doc. Ing. Zoltán Tomori, CSc., z ÚEF SAV vytvoril špecializovaný softvér na analýzu obrazov preparátov.

Podrobnosti včítane linky na PDF publikácie boli uvedené na stránke Aktuality SAV.

Text: Z. Tomori