Noc výskumníkov v podaní RNDr. Márie Zentkovej, CSc.

1669

Kým vlani počas Európskej noci výskumníkov praskalo Obchodné centrum Atrium-Optima v Košiciach vo švíkoch, tento rok boli podmienky kontaktu vedcov a záujemcov o ich vedomosti a zručnosti pre pandemické obmedzenia diametrálne odlišné.  Prednášajúci vedci využili možnosti online priestoru: oni boli v Košiciach, ich poslucháči na kilometre vzdialení.

Za náš ústav prednášala RNDr. Mária Zentková, CSc., o ktorej je všeobecne známe, že v popularizačnej aktivite uprednostňuje deti a že to s nimi vie. Najlepším dôkazom sú obľúbené vedecké brlohy, ktoré pre ne vymyslela pred ôsmimi rokmi. Na niektorých sa zúčastnila ako pedagogička, neskôr aj ako lektorka Mgr. Janka Šišková zo Základnej školy a materskej školy, Nižná brána v Kežmarku, ktorá prihlásila svoju 2. A triedu aj do programu Spoznaj svojho vedca. Mária Zentková virtuálne naučila druhákov veľa nového o magnetoch, ktorým sa venuje vo svojom vedeckom výskume. „Úžasne pútavo rozprávala mojim druháčikom, oni chvíľami hádam ani nedýchali. Mali sme veľa zaujímavých otázok, na ktoré už poznáme odpovede. Aj takto možno začať rozvíjať lásku k prírodným vedám,“ pochvaľuje si výnimočný deň Janka Šišková. Jej žiaci sa tiež chceli zapojiť do výtvarnej súťaže Nakresli slovenského vedca a rozhodli sa, že ich vedec bude Mária Zentková. „A tak mám niekoľko krásnych portrétov, ktoré si zavesím vo svojom laboratóriu,“ ocenila úsilie budúcich vedátorov mentorka vedeckých brlohov Mária Zentková z Košíc.

Prevzaté z Aktuality SAV