Nášmu ústavu bola udelená Zlatá medaila pri príležitosti 60. výročia založenia UPJŠ v Košiciach

500

Pri príležitosti 60. výročia založenia UPJŠ v Košiciach bola Ústavu experimentálnej fyziky SAV udelená „Zlatá medaila“ za rozvoj slovenského vysokého školstva a dlhoročnú spoluprácu v oblasti vedy a vzdelávania. Medaila bola odovzdaná 18. 9. 2019 na slávnostnom otvorení nového školského roka UPJŠ rektorom univerzity prof. RNDr. Pavlom Sovákom, CSc.

Poďakovanie patrí všetkým kolegom za ich produktívnu spoluprácu s Univerzitou P. J. Šafárika.