Naše aktivity na Noci výskumníkov

500

Náš ústav sa tak ako aj po minulé roky zapojil do Noci výskumníkov, ktorá sa konala v piatok 27. 9. 2019.

Oddelenie fyziky nízkych teplôt malo dva stánky: „Supravodivosť a nízke teploty“ a „Zábava s vákuom“, ktoré organizačne zabezpečoval doktorand Miroslav Marcin spolu s kolegami z oddelenia – Zuzanou Vargaeštokovou, Jozefom Kačmarčíkom, Olexandrom Onufriienkom, Marcelom Človečkom, Marekom Kuzmiakom a Michalom Kopčíkom. Pomáhali im pri tom aj študenti Július Bačkai, Kamil Goliaš a Mária Gabániová.

Pracovníci Oddelenie kozmickej fyziky Šimon Mackovjak, Marián Putiš a Pavol Bobík poskytli záujemcom informácie o aktivitách oddelenia vo vesmíre v stánku s názvom “ Space::Lab“.

V stánku „Proteíny ako ich nepoznáme“ pracovníci oddelenia biofyziky Andrea Antošová, Zuzana Bednáriková, Miroslav Gančár a Barbora Spodniaková otvorili účastníkom dvere do sveta bielkovín.

Zaujímavé prednášky v rámci Noci výskumníkov mali Peter Skyba a Pavol Bobík. Pavol Szabó bol členom organizačného výboru a mal na starosti organizovanie a moderovanie popularizačných prednášok.

  

Priestory Optimy.                                                                     „Zábava s vákuom“

 

Levitujúci vláčik a Jozef Kačmarčík.                                  Šimon Mackovjak v stánku “ Space::Lab“

  

Andrea Antošová a  Zuzana Bednáriková.                           „Proteíny ako ich nepoznáme“

Katarína Zakuťanská