Najlepší mladí vedeckí pracovníci SAV boli ocenení v Košiciach

765

Aktuálna pandemická situácia umožnila laureátom Súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov vychutnať si tradičný program v Košiciach spojený so slávnostným odovzdávaním diplomov. Vo štvrtok 17. júna 2021 sa v Aule SAV na Watsonovej ulici uskutočnil vedecký seminár, počas ktorého víťazi osobne aj videokonferenčne odprezentovali svoje práce prítomným členom Predsedníctva SAV a zástupcom z ústavov SAV. Vo večerných hodinách sa presunuli do Domu umenia, kde im predseda SAV profesor Pavol Šajgalík a garantka súťaže profesorka Ľubica Lacinová udelili diplomy. Následne si vypočuli koncert s podtitulom Mladí mladým – umelci vedcom v podaní hudobníkov zo Štátneho komorného orchestra a talentovaného sedemnásťročného klaviristu z Čiech Jána Čmelja.

„Každý človek je motivovaný nielen ekonomickým profitom a vysokou peňažnou odmenou, ale často aj tým, že získa uznanie obce, ktorú si váži. Preto sa SAV snaží mladých vedeckých pracovníkov motivovať aj tým, že im udeľuje tieto ceny,“ skonštatoval po koncerte predseda SAV profesor Pavol Šajgalík, ktorý považuje oceňovanie mladých vedcov v priestoroch Štátnej filharmónie Košice za vynikajúce spojenie. „Ako vedecká, tak aj umelecká práca sú spojené s vysokou dávkou kreativity, talentu a rovnako aj s namáhavou prácou na sebe,“ dodal. Súťaž mladých vedcov SAV je prísna, komisia má však aj napriek tomu každoročne široký diapazón prác, z ktorých môže vybrať a oceniť tých najlepších. Aktuálny ročník súťaže sa vyznačoval vysokou kvalitou prihlásených prác. Svedčí o tom aj neštandardne vysoké množstvo udelených čestných uznaní. „Som nesmierne pyšný na novú generáciu mladých vedcov a vedkyne, ktorých na SAV-ke máme,“ poznamenal člen hodnotiacej komisie z 1. oddelenia vied Aleš Kučera.

Diplomy si v košickom Dome umenia osobne prevzali: Lucia Balejčíková z Ústavu hydrológie SAV, ktorá získala 1. cenu za Fyzikálno-chemické štúdium feritínových derivátov pre aplikácie v environmentalistike, Kateryna Kamyshnykova z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, ktorá sa umiestnila na 2. mieste s prácou Design, processing, and properties of TiAl-based alloys for industrial applications. Matúš Orendáč z Ústavu experimentálnej fyziky SAV získal 3. miesto za výskum Magnetokalorického javu vo frustrovanom kovovom systéme TmB4 a Ivan Shepa z Ústavu materiálového výskumu SAV, ktorý za Vývoj prekurzorových a keramických vlákien technológiou bezihlového elektrostatického zvlákňovania získal čestné uznanie. V druhom oddelení vied si za prácu Photophysical properties of hybrid systems based on layered silicates and cyanine dyes prevzal čestné uznanie Peter Boháč z Ústavu anorganickej chémie SAV Ocenenými v treťom oddelení vied boli: Daniela Glavaničová z Filozofického ústavu SAV, ktorá s prácou (Ne)možnosť v estetike obsadila prvé miesto, Veronika Szeghy-Gayer zo Spoločenskovedného ústavu, Centra spoločenských a psychologických vied SAV, ktorá dostala 3. cenu za výskum elít na Slovensku v meniacich sa režimoch, 1867-1945 a Michal Ščepán z Ústavu hudobnej vedy SAV, ktorému porota udelila čestné uznanie za prácu Tadeáš Salva. Život a dielo: K problematike monografického spracovania skladateľovej osobnosti a výkladu jeho diela.

Následne sa pod taktovkou dirigenta Leoša Svárovského spolu so Štátnou filharmóniou Košice predstavil talentovaný sedemnásťročný klavirista z Čiech Jan Čmejla. Odohral Chopinov Klavírny koncert e mol, ktorý považuje za jeden z najznámejších, najkrajších, ale i technicky a interpretačne najťažších klavírnych koncertov. „Myslím si, že v tejto dobe koronavírovej Chopina potrebujeme. Jeho hudba je nadčasová a prináša nám nádej!“ uviedol Čmejla. Na koncerte odznela aj Schumannova Symfónia č. 3 Es dur.

Text a foto: Katarína Gáliková

Prevzaté z Aktuality SAV