Na ceste k autonómnemu výskumu vesmíru

765

Informačno-technologická spoločnosť GlobalLogic Slovakia štartuje sériu online webinárov. Téma prvého, ktorý sa koná vo štvrtok 18. februára o 19. h na sociálnej sieti Facebook, je „Na ceste k autonómnemu výskumu vesmíru“. Rozprávať bude Šimon Mackovjak z Oddelenia kozmickej fyziky Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach.

Cieľom webinára je podeliť sa s know-how, priniesť do IT komunity najnovšie trendy a prepojiť odvetvia, v ktorých IT zastáva dôležitú rolu. Šimon Mackovjak sa téme prvého webinára v SPACE::LAB venuje už dlhodobejšie. Moderné technológie založené na umelej inteligencii sú totiž podľa neho nevyhnutné pre súčasný výskum vesmíru.

Šimon Mackovjak vyštudoval astronómiu a astrofyziku na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave. Počas doktorandského štúdia pracoval na Astronomickom ústave Akademie věd ČR v Českej republike a neskôr ako postdoc na ISDC Data Centre for Astrophysics, University of Geneve vo Švajčiarsku. Na Oddelení kozmickej fyziky ÚEF SAV pracuje od roku 2016, kde sa venuje výskumu airglowu a vplyvom slnečnej aktivity na Zem. Vedie ESA/PECS projekt AMON-net a podieľa sa na príprave NASA misií EUSO-SPB2 a POEMMA. V Košiciach rozbehol projekt SPACE::LAB a vidí veľký potenciál v zapojení IT komunity do vedeckého výskumu.

Link na podujatie

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Prevzaté z Aktuality SAV