Mobilitný a reintegračný program SAV (MoRePro)

289

MoRe Professionals needed…

Cieľom programu MoRePro je prilákať na pracoviská SAV špičkových domácich i zahraničných vedcov. „Na jednej strane je snahou poskytnúť im adekvátne a motivujúce podmienky na ich vedeckú prácu, na strane druhej sa od týchto vedcov očakáva skvalitnenie výskumného prostredia a vedeckých výstupov.“

Žiadosti je možné podávať do 6. septembra.

 

Viac informácií o projekte nájdete na webstránke programu.