Mladí vedci SAV vyhlasujú voľby

751

Výbor Mladých vedcov SAV vyhlasuje voľby do Výboru Mladých vedcov SAV na funkčné obdobie 2022 – 2024.

Svoje kandidatúry predkladajte v predpísanej forme do 30. 4. 2022.

Voľby sa uskutočnia v termíne od 1. 5. 2022 do 10. 5. 2022.

Všetky podrobnosti nájdete na stránke: https://mladi.sav.sk/volby2022